Digitale Transformatie

Afgelopen decennium zat vol exponentiële verandering. Organisaties die groot zijn geworden in de 20e eeuw, worstelen nu met de digitaal gedreven verandering die nodig is om een rol van betekenis te spelen. Om een efficiënte interne organisatie in te richten – die klaar is om zich snel aan te kunnen passen – is ‘digitaal’ key.

Beyond productivity

Digitalisering is niet meer het exclusieve terrein van de IT-afdeling, maar raakt tegenwoordig alle bedrijfsprocessen en afdelingen. Multrix gelooft dat de winnaars van morgen allemaal ‘Digital Enterprises’ zijn. Organisaties die data en zakelijke applicaties naadloos laten aansluiten op de dynamiek van de volledige interne organisatie.

De voordelen van de oplossingen van Multrix gaan dan ook verder dan het maximaliseren van productiviteit.

Multrix schema Digitale Transformatie

Snelle dienstontwikkeling

Accelereren van dienstenontwikkeling

De snelheid waarmee nieuwe diensten ontwikkeld worden, hangt steeds meer samen met de manier (en het moment) waarop specialisten en werkgroepen over de juiste informatie beschikken. Door informatie en applicaties geïntegreerd en vanuit de cloud voor u te laten werken, kan uw onderneming de innovatiekracht volop aanspreken.

Snelle dienstontwikkeling
Moderne serviceverlening

Serviceverlening moderniseren

Klanten en toeleveranciers verwachten dat uw onderneming altijd bereikbaar is en op een moderne manier service verleent. Multrix helpt door technologie slim toe te passen binnen de processen waarmee uw organisatie innovatieve toepassingen doorvoert en service verbetert.

Verhoog werknemerstevredenheid

Verhoog werknemerstevredenheid

In deze moderne tijden willen mensen flexibel werken. Iedereen in de organisatie wil kunnen werken met de bedrijfsapplicaties en data, vanaf elk willekeurig toegangsapparaat, wanneer en waar ze dat maar willen. Daarmee speelt u als organisatie in op de tijdsgeest van nu en zal de tevredenheid bij uw werknemers toenemen.

Verhoog werknemerstevredenheid
Wendbare onderneming

Vergroot de wendbaarheid van de onderneming

Alle geledingen worden ingericht zodat uw organisatie in kan spelen op veranderende omstandigheden. Met een geïntegreerde Enterprise-applicatieomgeving kunnen de strategische keuzes die vandaag gemaakt worden, direct door operaties worden opgepakt.

Maximale kostenbeheersing

Kostenbeheersing maximaliseren

Waar vandaag bepaalde IT-middelen nodig zijn, kan dat morgen weer anders zijn. Door een pay-per-user model heeft u de mogelijkheid om te groeien en krimpen wanneer daar sprake van is. De kosten voor uw ICT ondersteuning worden hiermee beheersbaar; een voorspelbare OPEX in plaats van hoge investeringen en langdurige lasten.

Maximale kostenbeheersing
Waarborging continuïteit

Bedrijfscontinuïteit maximaal waarborgen

Uw onderneming is afhankelijk van bedrijfskritische processen die operaties ondersteunen. De manier waarop u met data omgaat bepaalt hoe u er morgen voor staat. Met onze totaaloplossing is veiligheid van data gewaarborgd en kunnen bedrijfsactiviteiten continueren omdat applicaties beschikbaar blijven.

Optimale bedrijfsprocessen

Transformeer bedrijfsprocessen voor betere prestaties

Het is goed mogelijk dat uw processen ingericht zijn vanuit de mogelijkheden van toen. Technologie heeft zich zo hard ontwikkeld dat we graag met u naar de mogelijkheden van nu – en morgen – kijken. Operationele activiteiten worden van front-office naar back-office bekeken om daar de technologie van nu naast te leggen.

Optimale bedrijfsprocessen
Flexibel werken

Online werkplekken voor 2 of 90 applicaties

Multrix is specialist in het integreren van zakelijke applicaties. Of het nu gaat om een koppeling tussen twee belangrijke core applicaties welke online beschikbaar gesteld moeten worden, of een complete online werkplek waar alle zakelijke applicaties worden ondergebracht. Multrix heeft de ervaring en expertise in huis om uw ideale combinatie te integreren tot een online werkplek die altijd en overal toegankelijk is.

Benieuwd hoe u meer grip kunt krijgen op de manier waarop uw organisatie werkt met applicaties, data, clouds, connectivity en devices?
Bel ons op 088-80 40 234 of contact ons op de volgende manieren.