Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Multrix. Multrix streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Multrix kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van Multrix toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Multrix kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Benieuwd hoe u meer grip kunt krijgen op de manier waarop uw organisatie werkt met applicaties, data, clouds, connectivity en devices?
Bel ons op 088-80 40 234 of contact ons op de volgende manieren.