Consult: 088 80 40 234   |   Servicedesk: 020 58 22 933

Downloads

Clients voor het gebruik van het VoIP systeem:
Clients for the use of the VoIP system:

Mac OS X: X-Lite 4100_63214
Windows PC/laptop: X-Lite_4100_63215

Let op: Voor installatie op een Windows PC/laptop is een .NET 4.0 client vereist.
Heeft u deze niet? Klik dan hier op het installatie bestand: dotNetFx40
For installation on a Windows PC/laptop, a .NET 4.0 client software is needed.
If this software is not installed, You can use this installation file: dotNetFx40

There are many variations of but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which looks.

De Multrix Servicedesk helpt u niet alleen telefonisch bij problemen maar kan ook “meekijken” met een lokale Windows of Mac pc/laptop. Bijvoorbeeld om ondersteuning te verlenen bij het installeren van de Citrix software client, voor het instellen van Webmail of het gebruik van de Multrix Access Portal.

Hiervoor gebruiken we software genaamd Teamviewer. Bij de installatie krijgt u van de Teamviewer software uw userid en wachtwoord. Op het moment dat u ondersteuning wilt krijgen kunt u het userid en het wachtwoord  aan de servicedesk medewerker geven. Deze gebruikt deze inloggegevens en kan meteen met u meekijken.

The Multrix Servicedesk has the ability to monitor your local screen of your Windows or Mac PC / laptop. For example to support you with the installation of the Citrix software client, configure webmail or the use of the Multrix Access Portal.
We use Teamviewer software for this support. When you install the software on your local workstation, you will get a userid and password. When you provide the log-in information to our Servicedesk employee when support is required, we can monitor your screen and help you with your request.

Klik op deze link om de Teamviewer software te downloaden.
Use this link to download the Teamviewer software.

Inloggen middels een SSL-VPN:
Log in via a SSL VPN:

Windows PC/laptop: Versie 4.6.3 32/64-bits
Windows PC/laptop: Versie 4.6.1 32-bits
Windows PC/laptop: Versie 4.6.1 64-bits

Mac OS X: Versie 1.0.2.23

Let op: de SSL-VPN software kan niet tegelijkertijd met Citrix Receiver worden gebruikt. Voor het gebruik van de SSL VPN dient u eerst de Citrix Receiver af te sluiten en vervolgens kunt u de SSL-VPN verbinding opzetten.
The SSL VPN software cannot be used together with Citrix Reciver, You have to close the Citrix Receiver first and then start the SSL VPN connection.

Inloggen op de MPS4-omgeving:
Log in on MPS4 environment:

Windows PC/laptop: Versie 11.0.150
Mac OS X 10.4: Versie 10.00.603
Mac OS X 10.5: Versie 11.2  (web only)
Mac OS X 10.6: Versie 11.8.2 (web only)
Mac OS X 10.7: Versie 11.8.2 (web only)

(*) Problemen met het opschonen/verwijderen van een oude versie van de Windows client voor
de Xenapp-omgeving? Download hier de handige Citrix Receiver CleanUp Utility: CTX137494
(*) Problems with cleaning/deleting of an old version of the Windows client for the Xenapp environment?
Download the Citrix Receiver CleanUp Utility: CTX137494

(**) Voor het installeren via eVPN (lokaal) alleen te installeren door IT contactpersonen omdat hierbij een commando moet worden meegegeven bij het installeren (zet .exe op C:\-schijf):

C:\CitrixReceiver.exe /silent /ALLOWADDSTORE=A

Vul bij openen van de Citrix Receiver het server address in: http://klantcode.local.multrix.com

(**) Let an IT contactperson install this version when using locally with EVPN at your workplace because a command has to be generated when installing the software (put .exe on C:\-drive):

C:\CitrixReceiver.exe /silent /ALLOWADDSTORE=A

Fill in the following server address when starting the Citrix Receiver: http://customercode.local.multrix.com

Inloggen op de XenApp6.x-omgeving(*):
Log in on XenApp 6.x environment(*):

Windows PC/laptop: Versie 4.1 (**)
Windows PC/laptop: Versie 3.4 (legacy)

Mac OS X 10.4: Versie 10.000.603
Mac OS X 10.5: Versie 11.2
Mac OS X 10.6: Versie 11.8.2
Mac OS X 10.7: Versie 11.8.2
Mac OS X 10.8: Versie 11.8.2

Linux (RPM file): Versie 12.1.0 i386
Linux (RPM file): Versie 12.1.0 64-bits
Linux (.DEB file): Versie 12.1.0 i386
Linux (.DEB file): Versie 12.1.0 64-bits

(*) Problemen met het opschonen/verwijderen van een oude versie van de Windows client voor
de Xenapp-omgeving? Download hier de handige Citrix Receiver CleanUp Utility: CTX137494
(*) Problems with cleaning/deleting of an old version of the Windows client for the Xenapp environment?
Download the Citrix Receiver CleanUp Utility: CTX137494

(**) Voor het installeren via eVPN (lokaal) alleen te installeren door IT contactpersonen omdat hierbij een commando moet worden meegegeven bij het installeren (zet .exe op C:\-schijf):

C:\CitrixReceiver.exe /silent /ALLOWADDSTORE=A

Vul bij openen van de Citrix Receiver het server address in: http://klantcode.local.multrix.com

(**) Let an IT contactperson install this version when using locally with EVPN at your workplace because a command has to be generated when installing the software (put .exe on C:\-drive):

C:\CitrixReceiver.exe /silent /ALLOWADDSTORE=A

Fill in the following server address when starting the Citrix Receiver: http://customercode.local.multrix.com