Consult: 088 80 40 234   |   Servicedesk: 020 58 22 933

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Veilig, zeker, transparant en flexibel in de samenwerking

Veel organisaties en managers zien ICT als een complexe, onbeheersbare en beperkende factor. Multrix zorgt voor continuïteit, vrijheid en controle over kosten en prestaties. ICT moet het werken eenvoudiger maken. Dat is onze belofte. Daarom  investeren wij in de juiste hard- en software en hebben onze werkwijze professioneel ingericht. Enerzijds strak en degelijk om kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen. Anderzijds persoonlijk en gericht op samenwerking om snel te kunnen schakelen en oplossingen te realiseren die buiten de standaard vallen.

Support

Multrix beschikt over een support organisatie voor ondersteuning aan eindgebruikers en IT-professionals. Wij treden hierbij graag op als Single Point of Contact. Met andere woorden, als er problemen zijn neemt u contact op met Multrix, ongeacht waar het probleem zit. Wat we willen voorkomen is dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en met het probleem blijft zitten.

Service Level Manager

Elke klant krijgt bij Multrix een Service Level Manager (SLM’er) toegewezen. De SLM’er is het vaste contactpersoon. Verzoeken voor aanpassingen in de dienstverlening worden met de SLM’er besproken. Ook voor gevallen waar een keer extra snel moet worden gehandeld buiten de SLA om, is de Service Level Manager de persoon die u verder kan helpen.

Oplostijden

Multrix committeert zich aan oplostijden, dit in tegenstelling tot de vaak gehanteerde reactietijden. Wij zijn van mening dat u wilt weten wanneer het opgelost is en niet binnen hoeveel tijd er gereageerd wordt op uw verzoeken.

Zekerheid

Een hoogwaardige infrastructuur is goed, een service level agreement heel belangrijk, goede procedures een must. Maar weet u dan zeker dat de beloftes die worden gedaan ook kunnen worden nagekomen? Hoe weet u echt zeker dat de back-ups behalve gemaakt ook echt bruikbaar zijn? Hoe weet u zeker dat de omgeving veilig is en blijft?

ISAE 3402 Type2 audit en NEN 7510

Multrix trad in 2008 naar buiten met een SAS70 Type-I rapport en was daarmee een van de eersten binnen de hosting service providers branche die controles op haar eigen processen door een externe partij liet uitvoeren. In 2010 volgde een SAS70 type-II en dit jaar conformeert Multrix zich wederom als een van de eerste IT-leveranciers in Nederland aan de ISAE 3402 standaard, de wereldwijde opvolger van SAS70. ISAE3402 is op dit moment de zwaarste audit die bij ICT dienstverleners kan worden toegepast. Sinds 2011 is hier ook de NEN 7510 audit aan toegevoegd voor de ondersteuning van klanten en partners in de Gezondheidszorg.

Ieder jaar wordt met de externe ISAE3402 en NEN 7510audit nagegaan of de controles die Multrix heeft opgezet voor ondermeer management van risico’s, changes en problemen optimaal functioneren.

De audit geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe zorgt Multrix dat  IT-diensten volgens contract geleverd kunnen worden, hoe zijn de processen ingericht en hoe wordt er per mogelijk scenario gecommuniceerd met de klant?

De beoordeling van de ISAE 3402 en NEN 7510 rapporten, uitgevoerd door de auditors van Hut & Co, laat zien dat Multrix een stevige grip op haar dienstverlening heeft. In Nederland zijn er slechts enkele ICT dienstverleners die kunnen voldoen aan deze zware toetsing. Het externe audit rapport geeft u het vertrouwen dat de Multrix dienstverlening van de hoogste kwaliteit is.

Aantoonbaar en transparant

Iedere dienstverlener heeft tegenwoordig wel een SLA, maar wij willen voor onze klanten aantoonbaar en transparant maken wat we doen om die SLA’s te kunnen waarmaken. Voor Multrix betekent dit dat nagenoeg onze volledige bedrijfsvoering onderdeel van de audit is. Wij hebben bovendien gekozen voor een ISAE 3402 en NEN 7510 type audit wat betekent dat niet alleen het bestaan en de opzet van onze controle systematiek wordt geverifieerd maar tevens de werking van dit systeem. Op deze wijze geven wij de maximale zekerheid die u zoekt.

Test ons uit

Multrix is al 11 jaar actief op het gebied van virtuele desktops en SaaS. Inmiddels zijn de namen die eraan worden gegeven wel veranderd van Utility naar Cloud en van ASP naar SaaS en hosted desktop. Gedurende deze jaren hebben wij meer dan 170 klanten met  duizenden gebruikers succesvol ondergebracht in onze omgeving. Wilt u weten hoe het bevalt of hoe wij nu werkelijk werken? Neem contact op met een van onze klanten en vraag het zelf.

U kunt ook een afspraak maken om eens langs te komen bij ons op kantoor en onze werkwijze te ‘proeven’. Het kost u niets, maar levert u wel inzicht op.